Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

USA

Ve Spojených státech je využívaná právní forma podnikání, jež se v originále nazývá Limited Liability Company - LLC (společnost s omezeným ručením). Tento typ společnosti poskytuje výbornou příležitost pro cizince využívající výhod daňově privilegovaných společností.

Americká LLC může být použita nerezidentními subjekty proto, aby se vyhnuly předkládání daňových výkazů federálnímu daňovému úřadu IRS ("Internal Revenue Service") a pro vyhnutí se všem federálním daním z příjmu. Otevřená a stabilní ekonomika Spojených států je stále více populární mezi nerezidentními cizinci s ohledem na použití podnikatelských subjektů pro provozování podnikání vyňatého ze zdanění. Nicméně bylo exaktně prokázáno, že největší výhody vznikají pro nerezidenty, jestliže použijí společnost LLC. Je-li LLC zcela vlastněna nerezidentními cizinci, není-li jejím prostřednictvím provozováno podnikání ve Spojených státech a všechen její příjem pochází ze zahraničních zdrojů, pak není třeba platit žádnou federální daň.

 
Společnost LLC kombinuje hlavní výhodu akciových společností - omezené ručení s důležitou vlastností amerických "partnerships" (viz zákon IRC odd. 7701) - zisk u nich není zdaněn na úrovni společnosti. Tím tato společnost nabízí hojně využívanou alternativu k ostatním společnostem všech typů.

 

Mezi hlavní důvody, proč použít společnost LLC patří tyto:

  • prestiž americké společnosti,
  • vysoká míra flexibility při řízení a organizaci společnosti,
  • neplatí žádnou daň z příjmu (nepodniká-li na území Spojených států),
  • LLC nepodléhá omezením vztahujícím se na tzv. S korporaci, se kterou má mnoho společných rysů (dle toho omezení mohou být společníky S korporace pouze rezidenti),
  • jednoduché a rychlé založení

Základním motivem pro její formování je, aby zabezpečovala průchodnost příjmů pro účely zdanění. Jestliže společnost LLC nepodniká ve Spojených státech ani odtud nepochází žádný z jejích příjmů, nemá povinnost podat federální daňový výkaz (formulář 1065). Následně, jestliže domácí společnost nemá povinnost podat formulář 1065, nemá rovněž povinnost podat formulář SS-4, který je používán pro získání identifikačního čísla plátce daně (TIN) či identifikačního čísla zaměstnavatele (EIN). Navíc, jestliže domácí LLC společnost nemá společníky ze Spojených států, žádné zástupce ani pevné místo podnikání ve Spojených státech, pak nemá povinnost podat žádné federální informační výkazy.

Dalším neméně důležitým motivem je ochrana majetku společníků. Společníci neručí osobním majetkem za dluhy, závazky či povinnosti vzniklé společnosti vůči třetí straně, ať již takové dluhy, závazky či povinnosti vznikly z kontraktu, úmyslného porušení zákona či jinak. U LLC není požadován na rozdíl od mnoha jiných amerických podnikatelských subjektů společník s neomezeným ručením, tzn. že všichni společníci ručí pouze majetkem společnosti.
 
LLC zajišťuje vysokou pružnost organizace a řízení obchodních záležitostí. Mnoho z těchto společností je provozováno pouze na základě Společenské smlouvy (v orig. "Operating Agreement" či "LLC Agreement"). Zde může být jakýmkoli způsobem stanoveno vedení společnosti a její vlastnictví, čímž je umožněna maximální pružnost při rozdělování příjmů společnosti.
 
Vlastníky (společníky) LLC mohou být jedinci, trusty, obchodní společnosti, akciové společnosti i nerezidentní cizinci, a je jim povoleno, aby se podíleli na řízení společnosti a jejích obchodních záležitostech bez ohledu na jejich účast ve společnosti. Společnost by měla mít nejméně dva společníky.

 

V nedávné době bylo zrušeno omezení LLC, podle kterého mohla společnost využívat zmíněných daňových výhod pouze nevykazuje-li více než dvě ze čtyř vlastností amerických "corporations". Tyto vlastnosti jsou následující:

  • omezené ručení,
  • centralizované vedení (tzn. vedení společnosti v pravomoci jednatelů a funkcionářů, nezávislé na akcionářích společnosti),
  • nepřetržité trvání společnosti,
  • volná převoditelnost práv společníka (obchodních podílů).

Ve většině případů měly LLC definováno ve smlouvě omezené ručení plus jeden dalších znak. V současné době toto omezení již neplatí a LLC může mít všechny 4 uvedené vlastnosti.

Jistou nevýhodou této formy společnosti se jeví nemožnost využití smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Spojenými státy. Tzn. že LLC nelze využít bez dodatečných ztrát vzniklých srážkovým zdaněním k transferu dividend a plateb podobného charakteru, jako např. úroky a licenční poplatky. Podle uvedené smlouvy se za společnosti považují pouze "jakékoliv právnické osoby nebo nositelé práv, považované pro účely zdanění za právnické osoby". Jelikož se příjmy dosažené LLC zdaňují až na úrovni společníků, není tento požadavek splněn. Pokud tedy LLC obdrží dividendy např. z ČR, pak se na ně použije standardní sazba srážkové daně.
 
Jestliže je však americká LLC utvořena vhodným způsobem, její správní záležitosti jsou vedeny řádně, nedosahuje příjmů ze zdrojů ve Spojených státech a její společníci nejsou ze Spojených států, pak může být použita pro převedení příjmů ze zahraničních zdrojů, přičemž nemá povinnost odvádět federální daň a nemusí podávat daňový výkaz federálnímu daňovému úřadu.
 
Zdroj: Unieoffshore.cz