Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

300-x-300-seychelly-offshore-podnikatele.png

Seychely

Seychelské souostroví, které se nachází v Indickém oceánu, patří mezi klasické offshore země karibského typu, které jsou často veřejností nazývány „daňovými ráji“. Historicky můžeme vysledovat určité trendy v oblíbenosti jednotlivých offshore států. A právě aktuálním trendem jsou Seychely. Tato od roku 1976 nezávislá republika sestavila velmi moderní zákony a pravidla pro offshore podnikání, které odpovídají současným světovým podmínkám. Seychely platí jako nejlevnější a nejflexibilnější variantou offshore jurisdikce. 

Aktuální dění kolem daňových rájů dalo vzniknout tzv. černým, šedým a bílým listům, což jsou seznamy zemí podle míry kooperace při výměně informací potřebných pro daňová řízení ve standardních ekonomikách. Většina zemí používaných pro offshore podnikání byla zařazena do šedé listiny. Seychely však obsahuje bílá listina, která sdružuje státy, které zcela vyhovují podmínkám OECD. Tento fakt je třeba chápat velmi pozitivně, neboť to dokazuje moderní legislativu a maximální flexibilitu Seychel. Rozhodně to neznamená, že budou ze Seychel unikat důvěrné informace.

I Seychely zavedly speciální zákon pro účely offshore podnikání, podle kterého se zakládají tzv. IBC’s ( International Business Companies), jejichž obdoby existují ve všech klasických offshore jurisdikcích. Tyto IBC při splnění podmínek nepodléhají žádné dani z příjmu. Státu se odvádí pouze paušální roční poplatek za registraci, který činí 100 USD. IBC nemusí vést účetnictví ani předkládat výkazy nebo daňové přiznání.Většina daňových rájů byla pod tlakem vyspělých zemí nucena zrušit akcie na majitele, což neplatí o Seychelách. Možnost vydat akcie na majitele už nabízí z klasických offshore států pouze Seychely a Panama. Navíc je seychelský obchodní rejstřík veřejnosti zcela nepřístupný. Na rejstřík se ani nedostane informace o konečném vlastníkovi společnosti.

Využití Seychel stejně jako i ostatních offshore států stejného typu je především mezinárodní obchod zbožím i službami, obchod s cennými papíry, zachování anonymity vlastnictví majetku. Kvůli špatnému jménu však přímé použití offshore států včetně Seychel budí obezřetnost jak obchodních partnerů tak i úřadů. Proto je v současnosti využíváno Seychel zejména ve spojení se společnostmi ze standardních ekonomik USA a EU.

Zdroj: Unieoffshore.cz