Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

Panama

Panama je sice obecně zařazována mezi klasické offshore země s paušálním zdaněním typu Seychely, avšak princip zdanění a typ společností je od těchto daňových rájů zcela odlišný. Panama platí za jistého průkopníka v offshore podnikání, neboť zákon o daňově osvobozených subjektech byl přijat již ve 30. letech minulého století. Zásadním byl pro masivní rozšíření daňových rájů mezi karibskými ostrovy Noriegův vojenský režim v Panamě v 80. letech minulého století. Právní kanceláře zabývající se offshore podnikáním v Panamě tehdy přesídlili právě na karibské ostrovy a zavedly tam známé principy zvýhodněných mezinárodních obchodních společností s paušální daní. 

Panama se již etablovala jako země s poměrně stabilní politickou a ekonomickou situací. V Panamě se běžně platí americkými dolary, neboť historicky byla politicky i hospodářsky velmi úzce napojena na Spojené státy americké. USA se podílely i na stavbě průplavu, který přešel kompletně pod panamskou správu teprve na konci století (1999). Nutno zmínit, že právě panamský průplav je hlavním trumfem Panamy a ohromnou výhodu při jednáních na mezinárodním poli.

Specifikem Panamy je, ne příliš častý, teritoriální systém zdanění. Znamená to, že společnosti zdaní pouze příjem z panamských zdrojů. Pokud společnosti mají příjmy pouze ze zahraničních aktivit, pak nepodléhají v Panamě žádnému zdanění a odvádějí pouze paušální poplatek do 200 USD. Proto fungují se stejným efektem jako jiné offshore jurisdikce karibského typu. 

Společnosti, které jsou v Panamě zakládány, jsou nejčastěji akciové společnosti (Sociedad Anónima). Společnosti mohou vydávat akcie na majitele, což je velkou výhodou, kterou si Panama oproti většině jiných offshore států uchovala. Statutárním orgánem jsou tři jednatelé fyzické osoby, dále musí být jmenován prezident, viceprezident a pokladník společnosti. Společnost musí mít také vlastního registračního agenta, kterým musí být povinně místní právnická kancelář.

Velmi známé jsou ve světě také panamské soukromé nadace, které fungují jako prvotřídní právní ochrana majetku. Na nadaci se vztahují podobná pravidla zdanění jako na běžné společnosti. Jestliže se majetek nadace skládá z aktiv mimo panamské území a má příjmy nepocházející z panamských zdrojů, pak je nadace osvobozena od zdanění. Jediným poplatkem vládě je paušální daň pár stovek USD za celý rok. Nadace má právní subjektivitu, může provádět obchodní činnost. Poté co zakladatel vloží do nadace svůj majetek, přestává být jeho vlastníkem a nemohou být tímto majetkem uspokojeny žádné závazky zakladatele, vedení nadace ani beneficientů. Beneficienty jsou osoby určené zakladatelem, kterým má plynout prospěch z aktiv nadace. Beneficientem může být i sám zakladatel. Mnoho podnikatelů využívá tohoto druhu ochrany vlastního majetku před třetími stranami. Nadace zaručuje anonymitu zakladatele, nerozdrobení rodinného majetku, je alternativou dědického řízení atd.

Nelze nezmínit také lodní registr Panamy, který je absolutně největší na světě. Zapisuje se do něj 60 % všech celosvětově nově vyrobených lodí. Kromě jednoduchosti registrace jsou výhodou i nízké poplatky za licence a plavební povolení.

Zdroj: Unieoffshore.cz