Neplaťte daně, když nemusíte!


Kypr se stává favoritem mezi daňovými ráji

14.02.2012 11:50

 

Zájem podnikatelů o přesun sídla do daňového ráje v loňském roce, ve srovnání s rokem 2010, který byl nejslabší za posledních pět let, výrazně vzrostl. Počet vlastníků českých firem, kteří pocházejí z destinací považované za daňové ráje ke konci roku 2011 přesáhl 11 750 a meziročně se zvýšil o 2,87 % (328). V roce 2011 do daňového ráje přesídlilo 328 tuzemských společností, tedy o 14 % více v porovnání s rokem 2010, kdy se do daňového ráje přestěhovalo 281 firem. Z daňového ráje je aktuálně kontrolováno 3,28 % firem registrovaných v Česku.

 

K nejatraktivnějším daňovým rájům u tuzemských podnikatelů i nadále patří Nizozemí, Kypr a Lucembursko, nicméně jen Kypr posílil svoji pozici. Největší relativní přírůstek loni zaznamenaly Seychely, Kajmanské ostrovy a Belize. Analýzu dnes zveřejnila Česká kapitálová informační agentura (ČEKIA), člen nadnárodní skupiny Bisnode, přičemž tento typ informací čerpá výhradně z veřejně dostupných zdrojů.

Zájem českých firem o přesun sídla do daňového ráje v loňském roce opět vzrostl. Počet tuzemských společností, které mají vlastníka z destinace považované za daňový ráj, se meziročně zvýšil o 328 subjektů, což představuje nárůst o 2,87 %. V roce 2010 do daňového ráje přesídlilo 281 firem, tedy o 14 % méně než vloni. Za posledních šest let, kdy ČEKIA tyto statistiky sleduje, počet společností, které jsou kontrolovány z daňového ráje, vzrostl o 60 % resp. o 4 418. „Stále pokračující, zpravidla formální, stěhování tuzemských firem z Česka do daňových rájů by se mělo stát silným varovným signálem pro celou politickou garnituru,“ komentuje výsledky studie analytička agentury ČEKIA, Petra Štěpánová. „Řečeno velmi jednoduše –  podnikatelům se z mnoha důvodů v Česku nelíbí a proto raději odcházejí, přitom sídlo v daňovém ráji pro podnikání v tuzemsku nepředstavuje žádnou nevýhodu. Pro naší ekonomiku, obzvlášť v období nedostatečných příjmů do státní pokladny, se jedná o negativní zprávu,“ dodala Petra Štěpánová.

K nejoblíbenějším daňovým rájům dlouhodobě patří evropské destinace – Nizozemí, s velkým odstupem následované Kyprem a Lucemburskem. Největší absolutní přírůstek v  loňském roce zaznamenal Kypr (155 firem), který se v posledním období stává favoritem mezi daňovými ráji. Z relativního pohledu, hlavně díky nízké srovnávací základně, nejvíce posílily Seychely (+25 %), Kajmanské ostrovy (+19 %) a Belize (+13 %). Dvě třetiny společností kontrolovaných z daňového ráje mají vlastníky s evropskou adresou. Z „exotických“ destinací je ovládáno jen necelých 11 % subjektů.

Za posledních šest let, kdy ČEKIA tyto statistiky detailně sleduje, se počet firem s vlastníkem z daňového ráje zvýšil o 60 % z 7 334 v roce 2006 na 11 752 na konci roku 2011. Nejvíce přibylo firem, které jsou kontrolovány z Nizozemí (1 459) a Kypru (1 042), ačkoliv Nizozemí svého vrcholu dosáhlo v roce2009 aod té doby u podnikatelů ztrácí na atraktivitě. Největší relativní přírůstek zaznamenaly Seychely (+218 %), Belize (+194 %), Panama (+164 %) a Kypr (+157 %).

Počet českých firem s vlastníkem z daňového ráje

 

2011

Absolutní změna 2010–2011

Relativní změna 2010–2011

2010

2009

2008

2007

2006

Bahamy                              

35

0

0,00%

35

33

33

36

33

Belize                                            

94

11

13,25%

83

77

55

43

32

Bermudské ostrovy                     

5

0

0,00%

5

6

6

6

5

Britské Panenské ostrovy           

438

16

3,79%

422

424

441

406

359

Gibraltar                                         

66

0

0,00%

66

70

61

58

53

Jersey (Velká Británie)              

0

0

0,00%

0

5

5

2

0

Kajmanské ostrovy                

38

6

18,75%

32

33

33

23

21

Kypr                                              

1 705

155

10,00%

1 550

1 411

1 150

956

663

Lichtenštejnsko                 

255

10

4,08%

245

262

275

259

257

Lucembursko                           

1 192

–62

–4,94%

1 254

1 241

935

864

720

Monako                         

54

–10

–15,63%

64

48

40

35

39

Nizozemské Antily                       

15

1

7,14%

14

13

14

22

20

Nizozemí                       

4 501

–18

–0,40%

4 519

4 551

3 474

3 274

3 042

Panama                                            

190

20

11,76%

170

162

108

78

72

Seychelská republika                 

414

84

25,45%

330

262

225

167

130

Spojené státy americké            

2 750

115

4,36%

2 635

2 545

2 135

2 021

1 888

Celkem

11 752

328

2,87%

11 424

11 143

8 990

8 250

7 334

Zdroj: databáze a výpočty ČEKIA

Poznámky:

1. Amerika není považována za klasický daňový ráj, nicméně za splnění určitých podmínek tak funguje (k nejdůležitějším patří – firma nesmí být (spolu)vlastněna Američanem, nesmí mít v USA žádné daňové povinnosti, nesmí obchodovat s americkými rezidenty, nesmí mít z USA žádný příjem, nesmí zaměstnávat Američany).

2. Statistika hovoří o počtech společností, ve kterých je přítomen zahraniční kapitál dané země (prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby), tzn. že pokud je daná společnost kontrolována například nizozemským a kyperským kapitálem, je započítána u obou zemí.

3. Propočet zohledňuje výhradně primární vazbu mezi vlastníkem a ovládaným subjektem, nikoli další vazby týkající se vlastníka. Do propočtů byly zařazeny jen veřejně dostupné informace
o vlastnických vztazích tuzemských firem, které má ČEKIA k dispozici.

Investujeme.cz

—————

Zpět