Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

Malta

Malta je vedle Kypru dalším středomořským ostrovním státem, který již před dlouhými roky vsadil na velmi konkurenční daňový systém. Malta ještě před svým vstupem do Evropské unie nabízela speciální typy společností (tzv. ITC-International Trading Companies a IHC-International Holding Companies), které měly výrazné daňové úlevy. 

Od 1.ledna 2007 byl režim těchto speciálních společností zrušen a nadále se pro účely daňového plánování na Maltě zakládají standardní společnosti typu Ltd. (Limited). Limited je typem společnosti s ručením omezeným na akcie podle anglosaského práva. Malta si zachovala mnoho pozitiv z doby britské kolonizace ostrova. Velmi stabilní právní systém s britskými kořeny je toho důkazem. Rozhodně příjemným je i fakt, že se na Maltě běžně hovoří anglicky.

Systém zdanění:
Specialitou maltského daňového systému je princip refundací. Standardní sazba daně z příjmu je 35 %. Nicméně akcionáři mají možnost zažádat o navrácení 6/7 ze zaplacené daně z příjmu. To znamená, že společnost sice nejprve zaplatí 35 %, ale do dvou měsíců od podání žádosti dostanou akcionáři 6/7 zpět (což odpovídá 30 % příjmu). Výsledná efektivní sazba daně z příjmu činí jen 5 %. Nutno poznamenat, že se dokonce jedná o poloviční sazbu daně z příjmu než platí na Kypru (10 %). 

Tabulka uvádí srovnání zdanění firem v ČR a na Maltě. Výsledný efekt systému refundací je evidentní a v příkladu přinesl úsporu 1,5 milionu při zisku 10 milionů.

Běžná činnost ČR Malta
Zisk společnosti 10 000 000 10 000 000
Zaplacená daň z příjmu (20 %) - 2 000 000 (35 %) - 3 500 000
Zisk po zdanění 8 000 000 6 500 000
Refundace akcionářům (6/7) 0 + 3 000 000
Majiteli k dispozici 8 000 000 9 500 000
Konečná částka odvedená na dani 2 000 000 500 000
Efektivní míra zdanění 20 % 5 %
Úspora Malty oproti ČR --- 1 500 000
 
Z pohledu mezinárodní daňové optimalizace se Malta profiluje jako zcela univerzální nástroj pro téměř jakýkoli účel. Hlavní devizou maltského daňového systému jsou rozhodně osvobození pro holdingové společnosti. Pokud maltská společnost vlastní alespoň 10% podíl v zahraniční dceřiné společnosti, pak tvoří tzv. participating holding. Participating holding má osvobozeny veškeré příjmy z dividend a prodejů podílů v těchto dcerách.
Participating holding těží i z maltského členství v Evropské unii, což při splnění podmínek daných příslušnými směrnicemi (Parent-Subsidiary Directive) umožňuje eliminaci srážkových daní mezi mateřskou a dceřinou společností při výplatě dividend v rámci EU.

Ve prospěch Malty hovoří i pozoruhodně široká síť Smluv o zamezení dvojího zdanění, která je v platnosti i s Českou republikou. Na základě této Smlouvy se uplatňují pro platby mezi ČR a Maltou velmi výhodné sazby srážkových daní - 5 % pro dividendy a licenční poplatky a 0 % pro úroky. Při platbách z Malty nerezidentům jsou srážkové daně na dividendy, úroky i licence zrušeny přímo v maltském daňovém zákoně.

0% sazby srážkové daně na úroky se často využívá pro financování (poskytování úvěrů) z Malty dalším společnostem v ČR. I poskytování licencí se srážkou 5 % je v porovnání s jinými Smlouvami o zamezení dvojího zdanění velmi výhodné.

Neméně užitečnou je maltská společnost pro mezinárodní obchodní aktivity. Přes Maltu lze obchodovat s daňovým zatížením max. 5 %. Toto je nezpochybnitelná výhoda.

Malta stále více posiluje svoji pozici na poli daňové optimalizace na úkor Nizozemska a Kypru. Největším trumfem Malty je určitě všestrannost použití s image sídla ze země EU.

Základní požadavky, které musí maltská Ltd. společnost splňovat:

  • Minimální výše základního kapitál je 1250 EUR, přičemž splaceno musí 
    být alespoň 20 %.
  • Musí být jmenován místní tajemník.
  • Sídlo musí být na Maltě.
  • Jednatelem může být kdokoli z celého světa.
  • Musí se vést účetnictví, které je na Maltě povinně auditované.
  • Musí podat daňové přiznání.
  • Lze vydat pouze akcie na jméno.
  • Nominee služby jsou bez problémů uznávány.

Zdroj: Unieoffshore.cz