Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

Irsko

Až do roku 2000 platilo, že irská společnost, která neprovozuje žádnou obchodní činnost na území Irska, nenabízí své akcie k veřejnému úpisu, její akcionáři, jednatelé ani tajemník nejsou irskými rezidenty a schůze jednatelů a valné hromady se konají mimo Irsko, může získat status nerezidentní společnosti. Takové společnosti byly dlouhá léta velmi vyhledávaným a ceněným nástrojem mezinárodního daňového plánování, neboť nepodléhaly v Irsku žádnému zdanění (na druhé straně se však na ně neaplikovaly smlouvy o zamezení dvojího zdanění).Tyto vlastnosti činily v 90. letech z irských společností velmi oblíbené nástroje pro daňové plánování. Tato atraktivita Irska se však razantně snížila na přelomu tisíciletí.

 
V souvislosti s projednáváním a schvalováním státního rozpočtu na rok 1999 byly v Irsku předloženy a schváleny změny, které v podstatě zrušily koncept irské nerezidentní společnosti hned v několika ohledech (Finance Bill 1999 a Companies Bill 1999). Konkrétní v součastnosti platná ustanovení je možno popsat následovně (všechna opatření se týkají veškerých nových irských společností a u existujících společností byl daný stav vyžadován od 1. října 1999, tj. od tohoto data jsou všechny irské společnosti považovány za daňově rezidentní v Irsku, respektive 1. dubna 2000 ohledně omezení jednatelství):
  • každá nově zakládaná irská společnost musí v žádosti o registraci povinně deklarovat, že hodlá provozovat určité obchodní aktivity přímo na území Irska, čímž by mělo být dosaženo eliminace používání irských společností výhradně pro zahraniční aktivity bez jakéhokoli spojení s Irskem;
  • minimální počet jednatelů jsou dvě osoby, přičemž jedna osoba může zastávat funkci jednatele maximálně ve 25 společnostech, což by mělo zabránit využívání jmenovaných jednatelů k zastření skutečných vlastnických vztahů;
  • každá nově zakládaná irská společnost musí buďto jako svého jednatele jmenovat osobu rezidentní v Irsku nebo složit kauci ve výši 25 000 EUR - při neplnění určitých požadavků nebo neplacení pokut či penále pak budou dané prostředky vymáhány na jednateli nebo tajemníkovi společnosti a v případě, že žádný z nich není irským rezidentem, použije se na úhradu zmíněná kauce (této povinnosti by se teoreticky mělo dát vyhnout na základě jednání se správcem daně);
  • každá společnost je povinna informovat rejstřík společností o případných rezignacích svých jednatelů, přičemž společnost, která se ocitne bez jednatelů, může být z rejstříku vyškrtnuta - toto opatření by mělo zajistit vyšší aktuálnost údajů z rejstříku ohledně jednatelů společností;
  • společnost může být z rejstříku vyškrtnuta také v případě, když se u správce daně neregistruje pro daňové účely nebo když správci rejstříku nepředloží povinné daňové přiznání.

Za další významnou změnu lze považovat i plánované postupné zvyšování požadavků na poskytování informací o společnostech obchodnímu rejstříku. Nově vyžadované informace se týkají například skutečného daňového domicilu, spřízněných společností nebo skutečných vlastníků společností.

Z pohledu skutečného vlastníka měly výše zmíněné změny především následující důsledky:
  • daňový pohled - do 31.10. 1999 možnost využití nerezidentního statusu, po tomto datu museli podnikatelé řešit daňovou optimalizaci svých aktivit jinými způsoby
  • problém jednatelství - od 1. dubna 2000 by měly mít veškeré irské společnosti irské jednatele, kteří budou plně odpovědni za společnost vůči úřadům

Provedené změny výrazně omezily využívání irských společností za účelem mezinárodního daňového plánování. V současnosti již mezinárodní podnikatelé Irsko tak často nevyhledávají a obrátili pozornost  k jiným alternativním způsobům s využítím zahraniční společnosti daňově rezidentní v jiné jurisdikci.

Zdroj: Unieoffshore.cz