Neplaťte daně, když nemusíte!


Zakládání firem v daňových rájích přes internet

 
Kvalitní a prověřené služby při zakládání firem v daňových rájích poskytují naši dva partneři: PROFI SPOLEČNOSTI - nabízí založení a poradenství při zakládání firmy ve více než 20 daňových rájích po celém světě! (Seychely, Delaware, Velká Británie a Irsko, Kypr, Nizozemsko, Indie, Hong Kong, Kajmanské ostrovy, Srí Lanka, Panama, Bahamy a mnohé další)

Bankovní tajemství

Pro provádění bankovních operací i ochranu všech zúčastněných stran je pro banky důležitou povinností dodržování bankovního tajemství, představující nedílnou součást Zákona o bankách. Bankovní tajemství zajišťuje ochranu osobní identifikace každého klienta banky, nutnou pro všechny bankovní operace a transakce. Bankovní tajemství je jedním z nejcitovanějších pojmů z bankovnictví a je také jedním z nejdůležitějších, protože je na něm založena důvěryhodnost každé banky. Znamená povinnost banky nesdělovat bez výslovného souhlasu klienta nic a nikomu o něm, o službách, které využívá, a samozřejmě ani o stavu jeho prostředků na účtech, které pro něj vede, a jejich pohybech.

I když v České republice (jako součást opatření proti praní „špinavých“ peněz tj. peněz z nelegální činnosti) nelze v rámci bankovnictví realizovat anonymní operaci či obchod (až na malé výjimky, např. vklad na účet do určité výše nebo směna peněz z jedné měny do druhé), banka má povinnost držet všechny informace o klientovi a jeho finančních transakcích v tajnosti a nese zákonnou odpovědnost za to, že bez výslovného souhlasu klienta nebudou informace o něm sděleny jiným osobám či institucím.

Výjimky z této povinnosti stanoví Zákon o bankách pro výjimečné případy a situace. Jedná se např. o sdělení informací soudům nebo finančním úřadům. Informace o bankovních klientech si tyto instituce smějí vyžádat pouze tehdy, pokud je potřebují pro svoji činnost jako státních orgánů v rámci svých zákonných oprávnění a musí tak učinit písemnou formou. Odpovědnost ze zneužití těchto informací však v takovém případě přechází na tyto orgány. Jinými slovy, i ony jsou povinny je chránit jako důvěrné.

Klient banky má ovšem možnost dát bance pokyn nebo souhlasit, aby informace o něm předala „někomu jinému“, např. zahraničnímu obchodnímu partnerovi, který o něm požaduje reference nebo zahraniční bance, pokud si např. potřebuje založit účet pro svoji činnost v zahraničí a nebo v případě, že jeho banka vydává např. platební karty (resp. jiný produkt) ve spolupráci s nějakou jinou bankovní společností a pro klienta je výhodné ji používat.

Jiným příkladem může být Bankovní registr klientských informací provozovaný společností Czech Banking Credit Bureau (https://www. cbcb.cz/), který shromažďuje informace o úvěrech poskytnutých obyvatelstvu s cílem vybavit banky přehledem o úvěrové historii dlužníků. I tato organizace plně garantuje bankovní tajemství (a je samozřejmě provozována v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů). Současně bankám usnadňuje a zlevňuje poskytování úvěrů a klientům s dobrou platební disciplinou umožňuje jednodušší přístup k úvěrům.

Zdroj: www.financnivzdelavani.cz